Jolly LLB 2 Box Office

Jolly LLB 2

WATCH TRAILER
9.1

User Avg

Jolly LLB 2 Box Office

INDIA

WAQTIGA CADADKA LACAGAHA (Crores)
Malintii furitaanka 13.2
Dhamadka asbuci furitaanka 50.46
Dhamadka asbuci 1aad 77.71
Lacagaha guud ilaa hada 81.85

AUSTRALIA

Taariikhda Darajada Cadadka lacagaha asbuca 1aad ($) Shanemoyinka Wadarta guud ($)
10-Feb-2017 14                         205,820 29 205,820

GERMANY

Taariikhda Darajada Cadadka lacagaha asbuca 1aad (EUR) Shanemoyinka Wadarta guud (EUR)
10-Feb-2017 88                           1,552 3 1,552

MALAYSIA

Taariikhda Darajada Cadadka lacagaha asbuca 1aad (MR) Shanemoyinka Wadarta guud (MR)
10-Feb-2017 22                         10,916 1 10,916

NEW ZEALAND

Taariikhda Darajada Cadadka lacagaha asbuca 1aad (in NZD) Shanemoyinka Wadarta guud (NZD)
10-Feb-2017 6                            90,954 15 90,954

UNITED ARAB EMIRATES

Taariikhda Darajada Cadadka lacagaha asbuca 1aad (AED) Shanemoyinka Wadarta guud (AED)
10-Feb-2017 0                         3,215,352 0 3,215,352

UNITED KINGDOM

Taariikhda Darajada Cadadka lacagaha asbuca 1aad (Pound) Shanemoyinka Wadarta guud (Pound)
10-Feb-2017 12                           123,747 67 123,747

UNITED STATES OF AMERICA

Taariikhda Darajada Cadadka lacagaha asbuca 1aad (USD) Shanemoyinka Wadarta guud (USD)
10-Feb-2017 0                            743,719 0 743,719

Lost Password