Befikre Box Office

Befikre

7.3

User Avg

Befikre Box Office

Box Office

INDIA

WAKHTIGA CADADKA LACAGAHA(Crores)
Malinkii 1aad 10.36
Dhamadka Asbuci 2aad 34.36
Dhamadka Asbuci 3aad 48.75
LACAGTA GUUD EE UU SO XAREYEY 52.66

AUSTRALIA

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad(A$) Shanemoyinka Cadadka guud ($)
09-Dec-2016 13                   110,229 28 110,229

GERMANY

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (EUR) Shanemoyinka Cadadka guud  (EUR)
09-Dec-2016 47                  10,466 12 10,466

MALAYSIA

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad(MR) Shanemoyinka Cadadka guud  (MR)
09-Dec-2016 27                   4,102 1 4,102

NEW ZEALAND

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad(NZD) Shanemoyinka Cadadka guud (NZD)
09-Dec-2016 10                    54,636 20 54,636

UNITED ARAB EMIRATES

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (AED) Shanemoyinka Cadadka guud (AED)
09-Dec-2016 0                  2,894,442 0 2,894,442

UNITED KINGDOM

Tariikhda
Darajada
Cadadka Asbuca 1aad (Pound) Shanemoyinka Cadadka guud (Pound)
09-Dec-2016 11                    144,136 95 144,136

UNITED STATES OF AMERICA

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (USD) Shanemoyinka Cadadka guud (USD)
09-Dec-2016 0                       488,341 0 481,144

Lost Password