Dear Zindagi Box Office

Dear Zindagi

6.5

User Avg

Dear Zindagi Box Office

Box Office

INDIA

WAKHTIGA LACAGAHA GUUD (Crores)
Malinkii 1aad 8.75
Dhamadka Asbuci 1aad 32.50
Dhamadka Asbuci 2aad 47
Dhamadka Asbuci 3aad 61.49
Dhamadka Asbuci 4aad 65.94
LACAGAHA GUUD EE UU SO XAREYEY 65.94

AUSTRALIA

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad ($) Shanemoyinka Cadadka guud ($)
09-Dec-2016 33                    17,660 13 374,788
02-Dec-2016 14                    79,505 16 334,062
25-Nov-2016 12                  183,651 27 183,651

GERMANY

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (EUR) Shanemoyinka Cadadka guud (EUR)
09-Dec-2016 101                    1,106 2 62,846
02-Dec-2016 25                    57,872 47 57,944

MALAYSIA

 
Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (MR) Shanemoyinka Cadadka guud (MR)
09-Dec-2016 22                      8,317 1 134,132
02-Dec-2016 16                     22,765 6 116,657
25-Nov-2016 12                     63,341 20 63,341

NEW ZEALAND

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (NZD) Shanemoyinka Cadadka guud (NZD)
09-Dec-2016 27                     3,811 10 129,144
02-Dec-2016 14                   20,896 13 119,141
25-Nov-2016 9                   68,542 17 68,542

UNITED KINGDOM

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (Pound) Shanemoyinka Cadadka guud (Pound)
09-Dec-2016 24                      22,024 28 355,902
02-Dec-2016 14                      64,859 46 308,276
25-Nov-2016 9                     156,512 64 156,512

UNITED STATES OF AMERICA

Tariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (USD) Shanemoyinka Cadadka guud (in USD)
09-Dec-2016 0                   132,332 0 2,326,837
02-Dec-2016 0                   426,488 0 2,071,854
25-Nov-2016 0                   965,489 0 1,355,330

 

Lost Password