Kahaani 2 Box Office

Kahaani 2

4.6

User Avg

Kahaani 2 Box Office

Box Office

INDIA

WAKHTIGA CADADKA LACAGAHA(Crores)
Malinki 1aad 4.25
Dhamadka Asbuci 1aad 16.97
Dhamadka Asbuci 2aad 24.26
Dhamadka Asbuci 3aad 30.56
LACAGTA GUUD EE UU SO XAREYEY 30.56

AUSTRALIA

Taariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (A$) Shanemoyinka Cadadka guud($)
09-Dec-2016 29                20,018 14 90,122
02-Dec-2016 19                50,536 20 50,536

MALAYSIA

Taariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (in MR)
Shanemoyinka
Cadadka guud (in MR)
09-Dec-2016 29                       2,882 1 7,933
02-Dec-2016 24                       2,772 1 2,772

NEW ZEALAND

Taariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad (NZD) Shanemoyinka Cadadka guud(NZD)
09-Dec-2016 25                     4,589 5 22,928
02-Dec-2016 20                    11,270 4 11,270

UNITED KINGDOM

Taariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad(Pound) Shanemoyinka Cadadka guud (Pound)
09-Dec-2016 35                    10,718 18 93,056
02-Dec-2016 16                    52,733 43 52,763

UNITED STATES OF AMERICA

Taariikhda Darajada Cadadka Asbuca 1aad(USD) Shanemoyinka Cadadka guud (USD)
09-Dec-2016 0                    86,142 0 433,790
02-Dec-2016 0                   274,897 0 264,455

 

Lost Password